Arriva Slovensko

Prímestské linky

807407 Michalovce - Hažín - Hnojné - Poruba pod Vihorlatom - od 10.12.2017302.43 KB
807408 Michalovce - Čečehov - Iňačovce - od 10.12.2017285.19 KB
807411 Michalovce - Pavlovce nad Uhom-Vysoká nad Uhom-Pinkovce - Veľké Kapušany - od 10.12.2017534.75 KB
807413 Michalovce - Lastomír - Budkovce - Drahňov - od 10.12.2017329.6 KB
807415 Michalovce - Hatalov - Drahňov- Malé Raškovce - Vojany - od 10.12. 2017376.69 KB
807416 Michalovce - Laškovce - Falkušovce - Kačanov - od 10.12.2017288.28 KB
807419 Michalovce - Tušice - Parchovany - Seč.Polianka - od 10.12.2017308.12 KB
807420 Michalovce - Lesné - Pusté Čemerné - Strážske - od 10.12.2017306.17 KB
807422 Michalovce - Sobrance - Ubľa - Stakčín - Snina - Humenné - od 10.12.2017283.59 KB
807424 Michalovce - Strážske - Vranov nad Topľou - Prešov - od 10.12.2017329.26 KB
807425 Michalovce - Sobrance - Husák - Nižné Nemecké - Jenkovce - Tašuľa - od 10.12.2017410.98 KB
807473 Mať.Vojkovce - V.Kapušany - Čičarovce - Vojany - od 10.12.2017306.29 KB
807478 V.Kapušany - Zempl.Jastrabie - Trebišov - Zempl.Teplica - Košice - od 10.12.2017311.72 KB
809401 Remetské Hámre - Zempl.širava - Michalovce - Košice - od 10.12.2017307.82 KB
809402 Sobrance - Kristy - Sejkov - Husák - Nižné Nemecké - Bežovce - Záhor - od 10.12.2017329.37 KB
809404 Sobrance - Niž.Rybnica - Úbrež - Veľ.Revištia - Bunkovce - Bl.Remety - Svätuš - od 10.12.2017316.51 KB
809405 Sobrance - Kristy - Bežovce - Záhor - Pavlovce nad Uhom - V.Kapušany - Vojany - od 10.12.2017319.25 KB
809406 Sobrance - Nižná Rybnica - Bunkovce - Svätuš - od 10.12.2017293.34 KB
809407 Bežovce - Svätuš - Veľké Revištia - Michalovce - od 10.12.2017291.82 KB
809410 Remetské Hámre - Poruba pod Vihorlatom - Úbrež - Sobrance - Michalovce - od 10.12.2017337.21 KB
809411 Sobrance - Horňa - Hlivištia - od 10.12.2017271.74 KB
809413 Sobrance - Koňuš - Podhoroď - Inovce - Ruská Bystrá - od 10.12.2017346.54 KB
809415 Sobrance - Porúbka - Priekopa - Kolibabovce - Petrovce - od 10.12.2017302.37 KB
811401 Trebišov-Zemplín.Hradište-Novosad-Hraň-Brehov-Cejkov-Slovenské Nové Mesto - od 10.12.2017389.21 KB
811402 Trebišov - Zempl.Jastrabie - Cejkov- Borša - Streda nad Bodrogom - od 10.12.2017335.98 KB
811404 Trebišov - Veľaty - Kašov ( Luhyňa - Michaľany - Byšta - Brezina) - od 10.12.2017334.35 KB
811405 Trebišov-Nový Ruskov-Nižný Žipov-Stanča-Trebišov - od 10.12.2017333.2 KB
811407 Malá Tŕňa - Veľaty - Trebišov - Michaľany - Slanec - Košice - od 10.12.2017347.04 KB
811409 Trebišov-Čeľovce-Slivník-Kuzmice-Byšta-Michaľany - od 10.12.2017344.31 KB
811410 Cejkov - Hraň - Novosad - Čeľovce - Košice - od 10.12.2017301.71 KB
811416 Trebišov - Hriadky - Sečovce - Košice - Prešov - od 10.12.2017350.2 KB
811419 Trebišov - Hriadky - Sečovce - Slanec - Rákoš - Košice - Košice,USS - od 10.12.2017365.29 KB
811424 Trebišov-N. Ruskov-Sečovce-Bačkov-Stankovce-Višňov-Parchovany-Seč.Polianka - od 10.12.2017378.51 KB
811431 Trebišov - Hriadky - Sečovce - Božčice (Vranov n T - Hanušovce n T - Prešov) - od 10.12.2017349.84 KB
811470 Pribeník-Kráľ. Chlmec-Bačka-Bieľ-Čierna nad Tisou-Veľké Trakany - od 10.12.2017363.37 KB
811473 Kráľovský Chlmec - Veľký Horeš - Streda nad Bodrogom - Trebišov - od 10.12.2017315.78 KB
811474 Pribeník - Kráľ.Chlmec - Strážne - od 10.12.2017312.94 KB
811477 Pribeník - Kráľ.Chlmec - Svätá Mária - Somotor - Streda n B. - od 10.12.2017367.51 KB
811478 Pribeník - Kráľ.Chlmec - Svinice - Rad. - od 10.12.2017307.88 KB
811482 Klin nad Bodrogom - Streda nad Bodrogorm - Zemplín - od 10.12.2017303.31 KB
811484 Pribeník - Kráľ.Chlmec - Boľ - Svinice - od 10.12.2017298.9 KB
811487 Bieľ - Čierna nad Tisou- Boťany - Leles - V.Kapušany - Kap.Kľačany - Ptrukša - od 10.12.2017317.47 KB
811488 Pribeník - Kráľ.Chlmec - Veľ.Kapušany - Drahňov - Michalovce - od 10.12.2017302.12 KB
807401 Michalovce - Vinné - Trnava pri Laborci - od 1.2.2018325.83 KB
807403 Michalovce - Zemplínska šírava - Poruba pod Vihorlatom - od 1.2.2018393.15 KB
807409 Michalovce - Senné - Vojany - od 1.2.2018322.16 KB
807417 Michalovce - Trhovište - Bánovce nad Ondavou - Petrikovce - Oborín - Vojany - od 1.2.2018422.02 KB
807418 Michalovce - Hriadky - Trebišov - od 1.2.2018296.48 KB
807421 Michalovce - Oreské - Staré - Strážske - od 1.2.2018340.02 KB
807423 Michalovce - Strážske - Humenné - od 1.2.2018381.3 KB
807471 Beša - Vojany - Kriš.Liesková - V.Kapušany - Budince - Kap.Kľačany - Ptrukša - od 1.2.2018418.1 KB
809403 Nižné Nemecké - Vyšné Nemecké - Sobrance - Michalovce - Košice - od 1.2.2018338.86 KB
809409 Sobrance - Jasenov - Úbrež - Remestké Hámre - od 1.2.2018332.27 KB
811428 Trebišov - Zempl.Jastrabie - Brehov - Oborín - Vojany - V.Kapušany - od 1.2.2018479.24 KB
811472 Pribeník - Kráľovský Chlmec - Vojka - od 1.2.2018323.74 KB
811481 Pribeník - Kráľ.Chlmec - Somotor - Slov.Nové Mesto - Trebišov - od 1.2.2018365.64 KB
811486 Pribeník - Kráľ.Chlmec - Boľ - Leles - Veľ.Kapušany - od 1.2.2018422.99 KB
809403 Expresné linky od 1.9.2018223.43 KB
807478 a 811486 Expresné linky od 1.9.2018228.77 KB
807409 Michalovce - Senné - Vojany - od 1.9.2018325.3 KB
807411 Michalovce - Pavlovce nad Uhom-Vysoká nad Uhom-Pinkovce - Veľké Kapušany - od 1.9.2018534.95 KB
807419 Michalovce - Tušice - Parchovany - Seč.Polianka - od 1.9.2018308.24 KB
807423 Michalovce - Strážske - Humenné - od 1.9.2018381.5 KB
807471 Beša - Vojany - Kriš.Liesková - V.Kapušany - Budince - Kap.Kľačany - Ptrukša - od 1.9.2018418.5 KB
807473 Mať.Vojkovce - V.Kapušany - Čičarovce - Vojany - od 1.9.2018306.25 KB
807478 V.Kapušany - Zempl.Jastrabie - Trebišov - Zempl.Teplica - Košice - od 1.9.2018313.05 KB
809403 Nižné Nemecké - Vyšné Nemecké - Sobrance - Michalovce - Košice - od 1.9.2018339.26 KB
809405 Sobrance - Kristy - Bežovce - Záhor - Pavlovce nad Uhom - V.Kapušany - Vojany - od 1.9.2018339.19 KB
811401 Trebišov-Zemplín.Hradište-Novosad-Hraň-Brehov-Cejkov-Slovenské Nové Mesto - od 1.9.2018389.5 KB
811428 Trebišov - Zempl.Jastrabie - Brehov - Oborín - Vojany - V.Kapušany - od 1.9.2018479.54 KB
811474 Pribeník - Kráľ.Chlmec - Strážne - od 1.9.2018307.87 KB
811478 Pribeník - Kráľ.Chlmec - Svinice - Rad. - od 1.9.2018308.01 KB
811481 Pribeník - Kráľ.Chlmec - Somotor - Slov.Nové Mesto - Trebišov - od 1.9.2018366.02 KB
811484 Pribeník - Kráľ.Chlmec - Boľ - Svinice - od 1.9.2018303.86 KB
811486 Pribeník - Kráľ.Chlmec - Boľ - Leles - Veľ.Kapušany - od 1.9.2018446.76 KB
811487 Bieľ - Čierna nad Tisou- Boťany - Leles - V.Kapušany - Kap.Kľačany - Ptrukša - od 1.9.2018317.62 KB
811473 Kráľovský Chlmec - Veľký Horeš - Streda nad Bodrogom - Trebišov - od 1.9.2018315.88 KB