Arriva Slovensko

Prímestské linky

807408 Michalovce - Čečehov - Iňačovce - od 13.12.201547.68 KB
807417 Michalovce - Trhovište - Bánovce nad Ondavou - Petrikovce - Oborín - Vojany - od 1.5.2016130.8 KB
807418 Michalovce - Hriadky - Trebišov - od 13.12.201548.36 KB
807422 Michalovce - Sobrance - Ubľa - Stakčín - Snina - Humenné - od 13.12.201539.27 KB
809401 Remetské Hámre - Zempl.širava - Michalovce - Košice - od 13.12.201549.01 KB
809407 Bežovce - Svätuš - Veľké Revištia - Michalovce - od 13.12.201544.05 KB
809410 Remetské Hámre - Poruba pod Vihorlatom - Úbrež - Sobrance - Michalovce - od 1.5.201682.32 KB
811416 Trebišov - Hriadky - Sečovce - Košice - Prešov - od 1.5.201697.92 KB
811431 Trebišov - Hriadky - Sečovce - Božčice (Vranov n T - Hanušovce n T - Prešov) - od 13.12.201577.63 KB
811473 Kráľovský Chlmec - Veľký Horeš - Streda nad Bodrogom - Trebišov - od 13.12.201555.79 KB
811478 Pribeník - Kráľ.Chlmec - Svinice - Rad. - od 13.12.201558.16 KB
807416 Michalovce - Laškovce - Falkušovce - Kačanov - od 1.5.201648.08 KB
807419 Michalovce - Tušice - Parchovany - Seč.Polianka - od 1.5.201659.58 KB
809404 Sobrance - Niž.Rybnica - Úbrež - Veľ.Revištia - Bunkovce - Bl.Remety - Svätuš - od 1.5.201662.83 KB
809405 Sobrance - Kristy - Bežovce - Záhor - Pavlovce nad Uhom - V.Kapušany - Vojany - od 13.12.201557.55 KB
809411 Sobrance - Horňa - Hlivištia - od 13.12.201541.52 KB
809413 Sobrance - Koňuš - Podhoroď - Inovce - Ruská Bystrá - od 1.5.201682.52 KB
811410 Cejkov - Hraň - Novosad - Čeľovce - Košice - od 1.5.201657.72 KB
811419 Trebišov - Hriadky - Sečovce - Slanec - Rákoš - Košice - Košice,USS - od 13.12.201598.02 KB
811424 Trebišov-N. Ruskov-Sečovce-Bačkov-Stankovce-Višňov-Parchovany-Seč.Polianka - od 13.12.2015122.84 KB
811474 Pribeník - Kráľ.Chlmec - Strážne - od 13.12.201560.82 KB
811481 Pribeník - Kráľ.Chlmec - Somotor - Slov.Nové Mesto - Trebišov - od 13.12.201591.1 KB
811482 Klin nad Bodrogom - Streda nad Bodrogorm - Zemplín - od 13.12.201538.64 KB
809415 Sobrance - Porúbka - Priekopa - Kolibabovce - Petrovce - od 13.12.201552.61 KB
811404 Trebišov - Veľaty - Kašov ( Luhyňa - Michaľany - Byšta - Brezina) - od 1.5.201677.84 KB
811405 Trebišov-Nový Ruskov-Nižný Žipov-Stanča-Trebišov - od 13.12.201574.59 KB
807407 Michalovce - Hažín - Hnojné - Poruba pod Vihorlatom - od 13.12.201545.49 KB
809402 Sobrance - Kristy - Sejkov - Husák - Nižné Nemecké - Bežovce - Záhor - od 1.5.201668.22 KB
811401 Trebišov-Zemplín.Hradište-Novosad-Hraň-Brehov-Cejkov-Slovenské Nové Mesto - od 1.5.2016111.13 KB
811472 Pribeník - Kráľovský Chlmec - Vojka - od 13.12.201565.8 KB
809409 Sobrance - Jasenov - Úbrež - Remestké Hámre - od 1.5.201660.5 KB
807401 Michalovce - Vinné - Trnava pri Laborci - od 1.2.201662.13 KB
807403 Michalovce - Zemplínska šírava - Poruba pod Vihorlatom - od 1.5.2016103.2 KB
807409 Michalovce - Senné - Vojany - od 1.5.201672.18 KB
807411 Michalovce - Pavlovce nad Uhom-Vysoká nad Uhom-Pinkovce - Veľké Kapušany - od 1.5.2016227.11 KB
807413 Michalovce - Lastomír - Budkovce - Drahňov - od 1.2.201666.57 KB
807415 Michalovce - Hatalov - Drahňov- Malé Raškovce - Vojany - od 1.5.2016116.79 KB
807420 Michalovce - Lesné - Pusté Čemerné - Strážske - od 1.2.201655.64 KB
807421 Michalovce - Oreské - Staré - Strážske - od 1.2.201673.64 KB
807423 Michalovce - Strážske - Humenné - od 1.5.2016109.81 KB
807424 Michalovce - Strážske - Vranov nad Topľou - Prešov - od 1.5.201674.21 KB
807425 Michalovce - Sobrance - Husák - Nižné Nemecké - Jenkovce - Tašuľa - od 1.5.2016138.36 KB
807471 Beša - Vojany - Kriš.Liesková - V.Kapušany - Budince - Kap.Kľačany - Ptrukša - od 1.2.2016128.16 KB
807473 Mať.Vojkovce - V.Kapušany - Čičarovce - Vojany - od 1.2.201655.27 KB
807478 V.Kapušany - Zempl.Jastrabie - Trebišov - Zempl.Teplica - Košice - od 1.2.201652.33 KB
809403 Nižné Nemecké - Vyšné Nemecké - Sobrance - Michalovce - Košice - od 1.5.201665.32 KB
809406 Sobrance - Nižná Rybnica - Bunkovce - Svätuš - od 1.5.201639.52 KB
811402 Trebišov - Zempl.Jastrabie - Cejkov- Borša - Streda nad Bodrogom - od 1.5.201670.43 KB
811407 Malá Tŕňa - Veľaty - Trebišov - Michaľany - Slanec - Košice - od 1.2.201686.92 KB
811409 Trebišov-Čeľovce-Slivník-Kuzmice-Byšta-Michaľany - od 1.2.201677.85 KB
811428 Trebišov - Zempl.Jastrabie - Brehov - Oborín - Vojany - V.Kapušany - od 1.5.2016192.99 KB
811470 Pribeník-Kráľ. Chlmec-Bačka-Bieľ-Čierna nad Tisou-Veľké Trakany - od 1.5.201694.92 KB
811477 Pribeník - Kráľ.Chlmec - Svätá Mária - Somotor - Streda n B. - od 1.5.201689.1 KB
811484 Pribeník - Kráľ.Chlmec - Boľ - Svinice - od 1.2.201652.22 KB
811486 Pribeník - Kráľ.Chlmec - Boľ - Leles - Veľ.Kapušany - od 1.2.2016140.45 KB
811487 Bieľ - Čierna nad Tisou- Boťany - Leles - V.Kapušany - Kap.Kľačany - Ptrukša - od 1.2.201662.22 KB
811488 Pribeník - Kráľ.Chlmec - Veľ.Kapušany - Drahňov - Michalovce - od 1.2.201646.88 KB