Arriva Slovensko

Prímestské linky

807401 Michalovce - Vinné - Trnava pri Laborci - od 1.2.2017318.57 KB
807407 Michalovce - Hažín - Hnojné - Poruba pod Vihorlatom - od 11.12.2016301.98 KB
807409 Michalovce - Senné - Vojany - od 11.12.2016330.08 KB
807411 Michalovce - Pavlovce nad Uhom-Vysoká nad Uhom-Pinkovce - Veľké Kapušany - od 1.2.2017584.36 KB
807416 Michalovce - Laškovce - Falkušovce - Kačanov - od 11.12.2016289.19 KB
807420 Michalovce - Lesné - Pusté Čemerné - Strážske - od 11.12.2016306.76 KB
807422 Michalovce - Sobrance - Ubľa - Stakčín - Snina - Humenné - od 11.12.2016285.32 KB
807471 Beša - Vojany - Kriš.Liesková - V.Kapušany - Budince - Kap.Kľačany - Ptrukša - od 11.12.2016391.23 KB
807473 Mať.Vojkovce - V.Kapušany - Čičarovce - Vojany - od 11.12.2016305.85 KB
807478 V.Kapušany - Zempl.Jastrabie - Trebišov - Zempl.Teplica - Košice - od 11.12.2016313.19 KB
809401 Remetské Hámre - Zempl.širava - Michalovce - Košice - od 11.12.2016315.95 KB
809402 Sobrance - Kristy - Sejkov - Husák - Nižné Nemecké - Bežovce - Záhor - od 11.12.2016342.24 KB
809404 Sobrance - Niž.Rybnica - Úbrež - Veľ.Revištia - Bunkovce - Bl.Remety - Svätuš - od 11.12.2016314.66 KB
809405 Sobrance - Kristy - Bežovce - Záhor - Pavlovce nad Uhom - V.Kapušany - Vojany - od 11.12.2016320.69 KB
809406 Sobrance - Nižná Rybnica - Bunkovce - Svätuš - od 11.12.2016289.6 KB
809407 Bežovce - Svätuš - Veľké Revištia - Michalovce - od 11.12.2016294.25 KB
809409 Sobrance - Jasenov - Úbrež - Remestké Hámre - od 11.12.2016326.7 KB
809411 Sobrance - Horňa - Hlivištia - od 11.12.2016271.02 KB
809415 Sobrance - Porúbka - Priekopa - Kolibabovce - Petrovce - od 11.12.2016301.37 KB
811401 Trebišov-Zemplín.Hradište-Novosad-Hraň-Brehov-Cejkov-Slovenské Nové Mesto - od 11.12.2016391.56 KB
811402 Trebišov - Zempl.Jastrabie - Cejkov- Borša - Streda nad Bodrogom - od 11.12.2016335.19 KB
811404 Trebišov - Veľaty - Kašov ( Luhyňa - Michaľany - Byšta - Brezina) - od 11.12.2016335.18 KB
811405 Trebišov-Nový Ruskov-Nižný Žipov-Stanča-Trebišov - od 11.12.2016333.92 KB
811407 Malá Tŕňa - Veľaty - Trebišov - Michaľany - Slanec - Košice - od 11.12.2016349.34 KB
811409 Trebišov-Čeľovce-Slivník-Kuzmice-Byšta-Michaľany - od 11.12.2016345.81 KB
811410 Cejkov - Hraň - Novosad - Čeľovce - Košice - od 11.12.2016302.25 KB
811416 Trebišov - Hriadky - Sečovce - Košice - Prešov - od 11.12.2016353.82 KB
811419 Trebišov - Hriadky - Sečovce - Slanec - Rákoš - Košice - Košice,USS - od 11.12.2016363.33 KB
811424 Trebišov-N. Ruskov-Sečovce-Bačkov-Stankovce-Višňov-Parchovany-Seč.Polianka - od 11.12.2016413.32 KB
811428 Trebišov - Zempl.Jastrabie - Brehov - Oborín - Vojany - V.Kapušany - od 11.12.2016427.66 KB
811431 Trebišov - Hriadky - Sečovce - Božčice (Vranov n T - Hanušovce n T - Prešov) - od 11.12.2016336.66 KB
811472 Pribeník - Kráľovský Chlmec - Vojka - od 11.12.2016323.72 KB
811474 Pribeník - Kráľ.Chlmec - Strážne - od 11.12.2016314.95 KB
811478 Pribeník - Kráľ.Chlmec - Svinice - Rad. - od 11.12.2016308.84 KB
811481 Pribeník - Kráľ.Chlmec - Somotor - Slov.Nové Mesto - Trebišov - od 11.12.2016369.45 KB
807403 Michalovce - Zemplínska šírava - Poruba pod Vihorlatom - od 1.2.2017383.94 KB
807408 Michalovce - Čečehov - Iňačovce - od 1.2.2017287.67 KB
807413 Michalovce - Lastomír - Budkovce - Drahňov - od 1.2.2017314.54 KB
807415 Michalovce - Hatalov - Drahňov- Malé Raškovce - Vojany - od 1.2. 2017387.01 KB
807417 Michalovce - Trhovište - Bánovce nad Ondavou - Petrikovce - Oborín - Vojany - od 1.2.2017420.69 KB
807418 Michalovce - Hriadky - Trebišov - od 1.2.2017298.13 KB
807419 Michalovce - Tušice - Parchovany - Seč.Polianka - od 1.2.2017310.06 KB
807421 Michalovce - Oreské - Staré - Strážske - od 1.2.2017337.29 KB
807423 Michalovce - Strážske - Humenné - od 1.2.2017380.97 KB
807424 Michalovce - Strážske - Vranov nad Topľou - Prešov - od 1.2.2017328.82 KB
807425 Michalovce - Sobrance - Husák - Nižné Nemecké - Jenkovce - Tašuľa - od 1.2.2017455.36 KB
809403 Nižné Nemecké - Vyšné Nemecké - Sobrance - Michalovce - Košice - od 1.2.2017336.95 KB
809410 Remetské Hámre - Poruba pod Vihorlatom - Úbrež - Sobrance - Michalovce - od 1.2.2017353.24 KB
809413 Sobrance - Koňuš - Podhoroď - Inovce - Ruská Bystrá - od 1.2.2017342.07 KB
811470 Pribeník-Kráľ. Chlmec-Bačka-Bieľ-Čierna nad Tisou-Veľké Trakany - od 1.2.2017366.89 KB
811473 Kráľovský Chlmec - Veľký Horeš - Streda nad Bodrogom - Trebišov - od 1.2.2017319.75 KB
811477 Pribeník - Kráľ.Chlmec - Svätá Mária - Somotor - Streda n B. - od 1.2.2017377.72 KB
811482 Klin nad Bodrogom - Streda nad Bodrogorm - Zemplín - od 1.2.2017293.22 KB
811484 Pribeník - Kráľ.Chlmec - Boľ - Svinice - od 1.2.2017300.46 KB
811486 Pribeník - Kráľ.Chlmec - Boľ - Leles - Veľ.Kapušany - od 1.2.2017419.63 KB
811487 Bieľ - Čierna nad Tisou- Boťany - Leles - V.Kapušany - Kap.Kľačany - Ptrukša - od 1.2.2017319.73 KB
811488 Pribeník - Kráľ.Chlmec - Veľ.Kapušany - Drahňov - Michalovce - od 1.2.2017304.3 KB