Arriva Slovensko

Správy

Zverejnenie informácií o projektoch v rámci IROP

Zverejnenie informácií o projektoch v rámci IROP

PONUKA – odpredaj nehnuteľného majetku

Ponúkame možnosť na predkladanie cenových návrhov na odpredaj nehnuteľného majetku v Areál dopravného závodu Sobrance

Online predaj cestovných lístkov

Ponúkame našim cestujúcim možnosť kúpiť cestovné lístky cez online systém ARRIVA EXPRESS

Autobusová doprava – rozumná voľba

Upozornenie na celoslovenskú kampaň, poukazujúcu na výhody autobusovej dopravy